Työnantajan vaatimukset

Työpaikan, ja erityisesti hyvän työpaikan, löytäminen voi tuntua mahdottomalta tehtävältä. Työntekijöiltä vaaditaan joustavuutta, huippututkintoja ja oivaltavia vastauksia haastattelussa. Työpaikan saaminen on kuitenkin monen asian summa, jota jokaisen hakijan tulisi pohtia objektiivisesti. Valituksi ei tule aina se, jolla on paras CV ja kokemusta, vaan se, joka sopii työpaikkaan parhaiten. Työnhakijoiden tarpeetkin vaihtelevat suuresti. Joku kokeilee onneaan ja jollekin toiselle työpaikan löytämisestä on kiinni tulevaisuus. Joku valmistautuu haastatteluun huolellisesti ja viilaa hakemustaan monta kertaa, kun taas toinen hakija luottaa spontaaneihin ratkaisuihin. Tärkeintä olisikin hahmottaa jokaisen työpaikan hakemisen olevan oma prosessinsa, jota tulisi tarkastella erillään aiemmista kokemuksista.

Ensivaikutelma ei petä työhaastattelussa

Työpaikkaa hakeva antaa itsestään tietynlaisen mielikuvan hakemuksen ja haastattelutilanteen perusteella. Useissa yrityksissä henkilöstöhallinnosta vastaava käsittelee lukuisia hakemuksia, joista osa nousee yli muiden. Riippuen alasta ja haetusta paikasta, vaikuttavia tekijöitä ovat useimmiten koulutus ja työkokemus. Muita tekijöitä saattavat olla ikä, ulkonäkö, sukupuoli ja harrastukset. Muiden tekijöiden ei pitäisi vaikuttaa päätökseen ainakaan negatiivisesti, mutta on hyvä tiedostaa niiden olemassaolo. Eri työpaikoissa arvostetaan erilaisia asioita; joissakin paikoissa yli 50-vuotias hakija saatetaan kokea vastuuntuntoisena, ja jossain muualla taas muutosvastaisena. Hakijan tuleekin olla hyvin perillä hakemansa työpaikan imagosta, jolloin hänen on mahdollista tarttua mahdollisiin painotettaviin tekijöihin.

Taustatyön tärkeys

Taustatyö on yksi työnhakijan tärkeimmistä aseista. Monella pitkään työttömänä olleella on vaarana turtua hakuun. Hakemukset tulee täyteltyä kopio ja liimaa -työkalun avulla, eikä hakemuksiin tule enää panostettua. Paljon hakemuksia käsitellyt rekrytoija haistaa nämä helposti hakemuspinosta, ja niiden kohdalla on vaarana joutua ö-mappiin. Tylsistynyt työnhakija tuskin on yhdenkään työpaikan unelmahakija. Jokaisen haettavan työpaikan kohdalla pitäisi pyrkiä uudistumaan, vaikka prosessi tuntuisikin turhauttavalta. Jokainen työpaikka on omanlaisensa, ja se vaatii työnhakijalta vaivaa tutustua työpaikan visioon, historiaan, toimialaan ja päämääriin. Tällöin on helpompi ymmärtää, millaista työntekijää kyseiseen tehtävään tarvitaan.

Moderni mainostoimisto vai konservatiivinen lakitoimisto?

Kaikkiin työpaikkoihin ei kannata pyrkiä, ja yleensä ne karsiutuvat taustatyön aikana. Jos yrityksen linja ja imago ovat täysin hakijan arvomaailman vastaisia, kannattaa panostaa muihin avoimiin työpaikkoihin. Vegaanille voi olla vaikea soveltua lihanjalostuksen markkinoinnista vastaavaan yksikköön, mutta joihinkin asioihin on mahdollista sopeutua. Konservatiivisena tunnetun työpaikan haastatteluun ei kannata saapua tennareissa. Työpaikan vaatimusten mukainen vaatetus ei kuitenkaan useimmiten muodostu ongelmaksi. Oikeanlainen vaatetus, reipas asenne ja kiinnostus työpaikkaa kohtaan muodostavat tärkeän osan hakijasta jäävästä mielikuvasta. Innostunut hakija on sisäistänyt vuorovaikutuksen tarpeen. Haastattelutilanteen tulisi olla miellyttävä kokemus, niin haastattelijalle kuin myös haastateltavalle.

Työpaikkailmoituksia ja piilotyöpaikkoja

Työpaikan löytämiseksi kannattaa nähdä vaivaa. Kaikki yritykset eivät ilmoita avoimista paikoista perinteisillä hakusivustoilla vaan ne pyritään pitämään pienemmän ryhmän tietoisuudessa. Tähän voivat olla syynä yksinkertaisesti rekrytointiprosessin kustannukset, joten työnantajalle saattaa olla kannattavampaa etsiä hakija muita reittejä pitkin. Uuden syntyvän työpaikan voi arvata tietyistä liikemaailman tapahtumista, kuten yrityksen uusista projekteista. Uudet liiketilat tarvitsevat esimerkiksi uusia työntekijöitä, ja johdon vaihtuminen saa usein aikaan henkilökierron, jonka tuloksena aukeaa uusia paikkoja. Hakijat voivat seurata kasvuyritysten luetteloita talousjulkaisuista, sillä usein näissä yrityksissä tarvitaan lisää henkilökuntaa ilman turhia menoja. Saneeraukset kuten toimipaikan muutokset tarkoittavat usein henkilötarpeen lisääntymistä.

Onko kaikkeen mahdollista vaikuttaa?

Jos CV on päivitetty, ulkoasu pohdittu ja haastattelutilannekin tuntunut sujuneen hyvin, luulisi työpaikan aukenevan? Aina parhaansa tekeminen ei riitä työpaikkaan, mutta ensimmäisistä vastoinkäymisistä ei kannata lannistua. Työpaikka ei todennäköisesti ollut sopiva hakijalle, eikä hakija yritykselle. Tämä on oivallinen tilanne selkeyttää itselle, millaisia työtehtäviä kannattaa hakea, ja mitkä on parasta ohittaa. Nyt ei olla hakemassa mitä tahansa työpaikkaa, vaan itselle parasta työpaikkaa. Menetetty työpaikka ei ole auttamattomasti vain huono asia, vaan sen voi kääntää voitoksi. Työnantajalla on mielessä tietynlainen tyyppi, jota he hakevat, eikä itseään kannata muuttaa liikaa vain soveltuakseen kyseiseen muottiin.

Verkostoituminen ja aktiivisuus

Työpaikan saanut on usein aktiivinen monella saralla. Se ei tarkoita ylienergistä seurapiireissä pyörimistä, vaan oman verkoston rakentamista ja hyödyntämistä. Suomessa on totuttu ajattelemaan, että jokainen saa työpaikan omilla ansioillaan, ei verkostoilla. Totuus on kuitenkin, että suhteilla on merkitystä. Piilotyöpaikat aukeavat usein juuri suhteiden avulla, ja suosittelijat tulevat tarpeeseen. Sosiaalinen media näyttelee hakutilanteissa merkittävää roolia, ja siitä hyötyvät usein ne, jotka hallitsevat sen edut. Linkedin on erinomainen alusta etsiä kiinnostavia yhteyksiä työpaikkoihin, ja markkinoida omaa osaamista. Verkostoitumista ei tule kokea häpeällisenä kiipeämisenä vaan osana nykyaikaista työnhakuprosessia.

Aktiivinen työnhakija ei sorru syrjäytymään, vaan pyrkii ottamaan kaiken irti työttömyysjaksosta. Työnhakeminen ei ole hauskaa, helppoa eikä yksinkertaista. Ylimääräisen ajan voi käyttää hyödyllisesti, ja panostaa omaa uraa tukeviin projekteihin. Se voi tarkoittaa lisäopintoja, järjestötoimintaa tai vaikka alan blogin kirjoittamista. Tämä voi toimia omalta osaltaan ponnahduslautana kohti uutta työpaikkaa. Työpaikan hankkiminen on iso kokonaisuus, jonka ymmärrys on jo puoli voittoa. Ulkoinen habitus, aito innostus, vapaaehtoinen aktiivisuus, oikeanlaiset verkostot, hiottu CV ja päivitetty tieto alasta ja yrityksestä muodostavat jo rautaisen paketin, jonka yhä harvempi työantaja on valmis laskemaan hyppysistään.