Ulkomailla asuminen on monille suomalaisille unelma, jota kaikki eivät kuitenkaan lähde toteuttamaan. Usein tämä johtuu siitä, että ei välttämättä osata löytää oikeaa työpaikkaa tai toisaalta valita niistä saatavilla olevista työpaikoista itselle sitä oikeaa. Jos kielitaitoa löytyy, usein ulkomailta on helppo saada usean alan töitä, ja suomalaisia työntekijöitä arvostetaan ahkerina ja tehokkaina missä päin maailmaa tahansa.

Hyvän työpaikan perässä on helpompi muuttaa

Vaikka ensimmäisenä ihmiset haluavat yleensä muuttaa ulkomaille töihin nimenomaan toiseen maahan muuttamisen vuoksi. Oli kyseessä sitten Saksa, Yhdysvallat tai vaikkapa Singapore, yhtä tärkeää maassa viihtymisen kannalta on tietysti se työpaikka. Jos työssä ei viihdy, koko kotoutumisprosessi menee mönkään. Aseta siis jo ennen lähtöä muuttamisen kriteeriksi se, että saat työsopimuksen, joka sopii sinulle.

  • Etenkin suomalaiset nuoret ovat hyvin myönteisiä ulkomaille muuton suhteen.
  • Suurin osa suomalaisista lähtee töihin edelleen Ruotsiin, myös Aasia ja Keski-Eurooppa houkuttelevat.
  • Työpaikan löytämiseen auttavat mm. LinkedIn ja TE-toimiston palvelut.

Etenkin jos olet oman alasi asiantuntija ja sinulla on paljon työkokemusta, kannattaa vahvasti hakeutua kohdevaltion työmarkkinoille. Näin saat usein mahdollisuuden myös neuvotella omasta palkastasi sekä muista ehdoista, jotka työsopimukseen kuuluvat. Vaikka Suomessa on yleisesti hyvät työehdot ja mukavat luontaisedut, kyllä sitä ulkomaillakin osataan. Hyvä työnantaja auttaa myös sopeutumaan paikalliseen kulttuuriin ja tapoihin.

Lisäksi voit löytää työnantajan, joka esimerkiksi avustaa sinua rahallisesti muuttamisessa, uuden kodin löytämisessä sekä puolisosi työpaikan etsimisessä. Jos yrityksessä työskentelee paljon muista valtioista muuttaneita, usein HR-osastojen tehtävänä on tavallisten päivittäisten asioiden lisäksi auttaa ihmisiä esimerkiksi pankkitilin avaamisessa, veroilmoitusten täyttämisessä ja muissa päivittäisissä asioissa etenkin, jos valtakielenä ei ole englanti.

  • Kansainväliset yhtiöt pitävät tavallisesti hyvää huolta muualta tulleista työntekijöistään.
  • Useissa kansainvälisissä yhtiöissä monikulttuurisuus on tehokkuuden ja yrityksen menestymisen kannalta tärkeää.
  • HR-osastot auttavat maahan asettumisessa ja sosiaalisten kontaktien luomisessa.

Yritä etukäteen selvittää yrityksesi työkulttuuri

Etenkin suomalaiselle voi tulla yllätyksenä se, minkälainen työn ja vapaa-ajan tasapaino toisissa maissa on. Tämä tulee hyvin esille esimerkiksi suomalaisille, jotka muuttavat työn ja hyvän palkan perässä vaikkapa Yhdysvaltoihin, sillä paikallisessa kulttuurissa työ tavallisesti on elämä, eikä vain osa elämää. Hyvät työnantajat ovat ottaneet tämänkin huomioon, ja esimerkiksi lapsien päivähoidon järjestämisessä autetaan.

Sopimusasiat kuntoon

Työkulttuurin lisäksi on hyvin tärkeä ymmärtää työsopimuksen erityispiirteet kuten se, miten palkasta on mainittu sopimuksessa. Lisäksi esimerkiksi irtisanomisehdot, työajat ja muut käytännön asiat kannattaa selvittää paikallisen osaajan kanssa. Myös työsopimuksen kestosta ja mahdollisesta jatkosta kannattaa jutella työnantajan kanssa heti kun vain mahdollista. Kun kaikki asiat ovat virallisesti paperilla, on ulkomaille töihin lähdölle jo hyvä pohja.

Viisumiasiat ja maasta muutto

Jos työskentelyvaltiossa tarvitaan viisumi, on tärkeää, että työnantaja auttaa sinua viisumiasioiden kanssa. Muista myös, että jos kyseessä on työviisumi, mahdollisessa irtisanomistilanteessa sinun tulee joko etsiä toinen työpaikka tai lähteä maasta pois . Jokaisella valtiolla on hieman erilainen viisumikäytäntö, joskin Euroopan alueella suomalaista työntekijää koskee Euroopan Unionin mukainen vapaan liikkuvuuden mahdollisuus.

Vapaan liikkuvuuden vuoksi työskentelyvaltio ei voi käytännössä evätä sinulta liikkumista kyseiseen valtioon työnteon puolesta. Myös pohjoismailla on oma sopimus työntekijöiden vapaaseen liikkumiseen, joten myös Norjaan töihin lähtevien asema on suojattu. EU:n alueella muuttaminen maasta toiseen onkin tehty todella helpoksi, ja Euroopassa onkin lähes joka valtiossa jonkin verran suomalaisia töissä.

Soita Suomen verottajalle

Kun suomalainen muuttaa ulkomaille asumaan, on hän lähtökohtaisesti verovelvollinen Suomeen vielä muuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta. Tämä koskee vähintään tulojen ilmoitusvelvollisuutta, vaikka veroja ei tarvitsisikaan muun Suomen sisäisen verolainsäädännön mukaan välttämättä maksaa Suomeen. Parempi kuitenkin ottaa etukäteen selvää kuin selvittää asioita jälkikäteen ja maksaa pahimmassa tilanteessa isot mätkyt joko Suomeen tai ulkomaille.

Pankki- ja vakuutusasioiden säätäminen voi olla hermoja raastavaa. Suomalaiset ovat tottuneet todella hyvään sosiaaliturvaan ja siihen, että lähes kuka tahansa voi mennä pankkiin avaamaan tilin parissa tunnissa. Asiat eivät kuitenkaan välttämättä toimi ulkomailla yhtä hyvin tai nopeasti, ja vaikkapa perusasioiden hoitaminen, kuten muuttoilmoituksen tekeminen ja paikalliselle maistraatille rekisteröityminen, voi viedä pahimmillaan kuukauden.

Muista, että sopeutumisessa voi kestää kauan

Toiseen kulttuuriin sopeutuminen voi kestää kuukausia, pahimmillaan vuosia. Toiseen valtioon muuttamisessa koti-ikävä iskee jossain kohtaa lähes kenellä tahansa pienen kuherruskuukauden jälkeen. Mutta se kuuluu asiaan, ja kunhan jaksaa purra hammasta tarpeeksi pitkään, niin jokaiseen paikkaan voi sopeutua. Jossain vaiheessa voi tuntua siltä, että paikalliset tavat ja ihmiset vain ärsyttävät, mutta se on osa kotoutumisprosessia.

Muista, että et itse voi muuttaa ihmisiä tai maailmaa niin, että itselläsi olisi helpompaa. Voit muuttaa pelkästään itseäsi ja omaa suhtautumistasi asioihin. Aina asiat eivät silti toimi niin kuin niiden haluaisi toimivan, ja jos vielä pidemmänkin ajan kuluttua tuntuu siltä, että haluaakin jotain muuta, aina voi palata takaisin koti-Suomeen!

Pyri hankkimaan sosiaalisia kontakteja jo etukäteen

Kannattaa lisäksi alkaa etsiä ennen muuttoa aktiivisesti esimerkiksi kyseiseen maahan muuttaneita kontakteja, jotka osaavat opastaa sinua käytännön asioissa. Usein ulkomaissa töissä olevat järjestävät kohdemaassa myös aktiviteetteja, etenkin jos paikallinen expat-kulttuuri on tunnettu ja laaja. Joukossa voi olla myös muutama suomalainen, jonka kanssa voi tarvittaessa höpistä myös hieman suomea aina koti-ikävän iskiessä.

Yhteenveto

Ulkomaille muuttaminen on nykyään todella helppoa, ja suomalainen passi on viisumiasioiden kannalta yksi maailman parhaita. Tämän lisäksi suomalaisia arvostetaan ulkomailla työntekijänä, eikä vähiten hyvän englannin taidon vuoksi. Useat suomalaiset ovat löytäneet onnensa ja elämänsä ulkomailta. Muista kuitenkin hoitaa käytännön asiat kuntoon ennen lähtöä!