Työnhaku 2020-luvulla siirtyy entistä enemmän sosiaaliseen mediaan. Vaikka se vaatii työnhakijalta enemmän julkisuutta ja avoimuutta, se auttaa myös omien vahvuuksien ja persoonallisuuden esittelyssä. Sosiaalisen median työnhakuun liittyvänä kanavana LinkedIn on tunnetuin ja eräillä aloilla jopa yksi tehokkaimmista, mutta muitakin sosiaalisen median kanavia voidaan hyödyntää työnhaussa. Sosiaalisessa mediassa on mahdollista luoda vaikka oma verkkoportfolio, sillä tekstillä, kuvilla, videoilla ja äänellä voit esitellä työhistoriasi aivan uudella tavalla. Voit luoda portfolion vaikka yhdelle sosiaalisen median kanavalle tai hyödyntää useampaa, varsinkin kun ne niin sanotusti keskustelevat keskenään. Voit liittää LinkedIn- ja Facebook-sivuillesi linkkejä YouTube-videoihisi tai Instagram-kuviisi. Työnhaku sosiaalisen median avulla vaatii vain mielikuvitusta, rohkeutta ja hyviä vinkkejä. Viimeksi mainittuja tarjoamme tässä artikkelissa.

Sosiaalinen media voi olla myös rento kanava työnhakuun, sillä esimerkiksi verkossa julkaistavien videoiden ei tarvitse olla ammattimaista laatua. Tärkeintä on, että puheesta saadaan selvä ja kasvot näkyvät hyvin. Instagramissa voit esitellä tunnelmakuvin omaa elämääsi, liittyi se sitten työhön tai vapaa-aikaan. Kuvien kautta rekrytoija huomaa persoonallisuutesi ja persoonasi. Facebookissa voit tehdä halutessasi työprofiilin tai toimia henkilökohtaisella profiilillasi. Tämä on sinun päätettävissäsi, eikä tähän asiaan ole oikeaa tai väärää ohjetta. LinkedIn on se työnhaun kanava, jossa ammatillisuutesi tulee näkyä sekä kuvissa että kanavaan kirjoittamissasi teksteissä. LinkedInissä voit olla myös rento, mutta siellä kannattaa keskustella ja verkostoitua työminääsi ajatellen. Twitter on eräillä aloilla tärkeä sosiaalisen median kanava, vaikka suoranaisesti työasioista ei tulisikaan keskustelua. Seuraavaksi käymme läpi tärkeimmät some-kanavat.

LinkedIn – työelämän sosiaalisen median kanava

Vuonna 2003 perustettu LinkedIn on viime vuosina kasvanut myös Suomessa. Vuonna 2017 LinkedInin suomalaisten käyttäjien määrä ylitti jo miljoonan, joten työnhaussa sitä ei kannata enää sivuuttaa. LinkedInissa käyttäjien profiilit koostuvat profiilikuvasta, otsikosta, työ- ja opiskeluhistoriasta sekä esimerkiksi vapaaehtoistöiden ja erilaisten projektien sekä saavutusten kertomisesta omin sanoin. Profiiliin voi kerätä myös näytteitä tekemistään töistä muun muassa PDF-tiedostoina. LinkedInissa on tärkeää myös verkostoituminen muiden työelämässä olevien tai työnhakijoiden kanssa. Tällä tavalla hankittu näkyvyys voi tulla palkituksi, jos profiilisi sattuu sopivan rekrytoijan silmiin. Hyvin ja usein päivitetty LinkedIn-ansioluettelo on joka tapauksessa varsin kätevä ja käyttökelpoinen useampaa työpaikkaa hakiessa. Eräät työnhakusivustot keräävät automaattisesti niin halutessaan LinkedIn-tiedot toisille sivuille. LinkedIn-vinkkejä voit lukea toisesta artikkelistamme “Näin rakennat itsellesi edustavan LinkedIn-profiilin”.

Facebook – keskusteluryhmien kuningas

Suosituin sosiaalisen median kanava Facebook on kätevä myös työnhaussa, vaikka sitä ei välttämättä sellaisena aina ajatella. Facebookin vahvuudet nykypäivänä ovat erityisesti keskusteluryhmissä, joita on luotu työelämälle ja työnhaulle lukuisia. Eri ammattiryhmillä on olemassa omia keskusteluryhmiä, jotka säästyvät turhuuksilta ja kissavideolta usein niiden suljetun luonteen vuoksi. Myös työnhakuun on olemassa omia keskusteluryhmiä ja Facebook-sivuja, joista löytää helposti ja nopeasti vinkkejä uusista tai avautuvista työpaikoista. Parhaimmillaan Facebookista löytyneitä töitä ei ole vielä ehditty jakaa muualle. Omaa henkilökohtaista profiilia voi käyttää halutessaan työnhakumielessä. Facebookin luonteeseen kuuluvat rennot profiilikuvat, joille ei ole virallista etikettiä olemassa. Kannattaa kuitenkin miettiä, millä tavalla asioita tuo esille, kuten muissakin sosiaalisen median kanavissa. Julkiset päivitykset näkyvät kaikille, vaikka ei olisi rekisteröitynytkään Facebookiin. Huono käyttäytyminen somessa saattaa maksaa työpaikan.

YouTube – videoiden hyödyntäminen työnhaussa

Videoiden tekeminen saattaa kuulostaa työläältä ja tekniseltä, jos sellaisia ei ole ennen tehnyt. Teknisesti niiden kuvaaminen ja julkaiseminen on helpottunut internetin ja sosiaalisen median myötä ratkaisevasti. Videobloggaajien, vloggaajien sekä YouTubessa muutoin viihtyvien videoissa nähdään usein niin sanottuja puhuvia päitä kertomassa elämästään ja työstään. Helpoimmillaan YouTubeen julkaistut videot voidaan kuvata älypuhelimella, josta ne voidaan myös julkaista YouTubeen. Videoita ei kannata tehdä videoiden vuoksi, vaan käyttää niitä oman itsesi ja persoonasi esittelemiseen. Viime vuosina myös videotyöhaastattelut ovat tulleet suositummaksi tavaksi työhaastattelujen toteuttamisessa, joten omien työnhakuvideoiden tekeminen on erittäin hyvää harjoitusta kameran edessä olemiselle. Videoissa rentoutunut esiintyminen on katsojalle ja mahdolliselle rekrytoijalle huomattavasti mieluisampaa. Niiden tekemistä kannattaakin harjoitella usein, jotta pääset sinuiksi kameran tai älypuhelimesi kameran kanssa.

Instagram ja Twitter

Instagramiin voi lisätä sekä kuvia että videoita, jotka voivat olla hyvä lisä työnhakuun. Kuvilla voit esitellä osaamistasi, olivat ne sitten esimerkiksi viestinnän tai käden taitoja. Valokuvaajalle tai muille kulttuurin ja taiteen aloilla työskenteleville Instagramista on tullut syystäkin mainio markkinointikanava. Instagramia hyödyntävät kuitenkin kaikkien alojen yritykset nyrkkipajoista monikansallisiin konserneihin. Twitter on erityisesti toimittajien suosiossa oleva sosiaalinen media, jonka tärkeintä antia ovat lyhyet, enintään 280 merkkiä twiittaukset. Useammat yritykset liittyvät Twitteriin jatkuvasti, joissa he saattavat myös kertoa vapautuvista työpaikoista ja mahdollisuuksista. Yrityksiä ja niiden työntekijöitä seuraamalla voit löytää tietoa töistä ennen virallisia teitä. Twitterissä voit lisätä omaan kuvaukseesi maininnan ammatistasi, töiden hakemisesta sekä vahvuusalueistasi. Vaikka Twitterin profiilikuvan ei tarvitse olla kovin virallinen, voi tyylikkään kuvan lisääminen olla tärkeä töitä hakiessa.

Yhteenveto sosiaalisen median käytöstä työnhaussa

Sosiaalisen median kanavat ovat usein erilaisia toisistaan, mutta työnhakua ja näkyvyyttä ajatellen eräät perusasiat ovat samat. Sosiaalisessa mediassa kannattaa olla hyvin aktiivinen osallistumalla julkisiin keskusteluihin ja olemalla kohtelias sekä ryhmä- että yksityisviesteissä. Näin sinut huomataan paremmin muiden joukosta. Houkutteleva ja mielenkiintoinen kuvaus sekä ajan tasalla olevat tiedot kruunaavat kaiken.